Tổng số: 95
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Nghị quyết số 29/NQ - HĐND 22/06/2022 Về việc phê duyệt tổng quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 3
Tải về
44/TTr -UBND 25/05/2022 Vế việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách năm 2022
Lượt xem: 3
Tải về
Báo cáo 25/05/2022 Báo cáo ước thực hiện thu chi 6 tháng đầu năm 2022 và những giải pháp 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 4
Tải về
Số:42/TB - UBND 20/05/2022 Thông báo Về việc công khai quy hoạch chung xây dựng xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản đến năm 2030
Lượt xem: 13
Tải về
Số: 815/QĐ-UBND 29/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp xã, thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh
Lượt xem: 19
Tải về
Số: 768/QĐ-UBND 22/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực ngƣời có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thƣơng binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Lượt xem: 18
Tải về
Số: 44/QĐ- UBND 22/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Hiển Khánh
Lượt xem: 24
Tải về
Số: 45/QĐ - BCĐ CĐS 22/04/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số xã Hiển Khánh
Lượt xem: 21
Tải về
SỐ: 35/TB - UBND 19/04/2022 THÔNG BÁO V/v sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết các thủ tục hành chính
Lượt xem: 15
Tải về
Thông báo số 30/TB-UBND ngày 07/04/2022 07/04/2022 Thông báo công khai số liệu dự toán ngân sách quý I năm 2022
Lượt xem: 25
Tải về
12345678910
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ HIỂN KHÁNH
Địa chỉ : UBND Xã Hiển Khánh - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xahienkhanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang