KHI CẦN GIẢI ĐÁP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH - HÃY GỌI NGAY ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỐ ĐT 0228.980.045!
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Thông báo số 41a/TB-UBND ngày 07/10/2021 07/10/2021 Thông báo công khai quyết định phê duyệt báo cáo KTKT
Lượt xem: 78
Tải về
Thông báo số 41b/TB-UBND ngày 07/10/2021 07/10/2021 Thông báo công khai quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lượt xem: 80
Tải về
Thông báo số 41c/TB-UBND ngày 07/10/2021 07/10/2021 Thông báo công khai kết quả lựa chọn nhà thầu
Lượt xem: 76
Tải về
32b/TB-UBND xã ngày 25/7/2021 25/07/2021 Thông báo công khai quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
Lượt xem: 78
Tải về
Số: 07/TB-UBBC 28/05/2021 Thông báo kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND xã Hiển Khánh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 153
Tải về
Số: 07/TB-UBBC 26/05/2021 Thông báo kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐNDxã Hiển Khánh khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 177
Tải về
Số: 22/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định về việc thành lập Ban Bầu cử Đại biểu HĐND xã Hiển Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 07 thôn Hạnh Lâm
Lượt xem: 154
Tải về
Số: 21/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND xã Hiển Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 6 thôn Liên Xương, thôn Phú Nội
Lượt xem: 146
Tải về
Số: 20/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định về việc thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND xã Hiển Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 5, thôn Lại Xá, thôn Triệu
Lượt xem: 137
Tải về
Số: 19/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định về việc thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND xã Hiển Khánh, nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị bầu cử số 4 thôn Đào
Lượt xem: 137
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: UBND XÃ HIỂN KHÁNH
Địa chỉ : UBND Xã Hiển Khánh - huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định
Email: xahienkhanh.vbn@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang